Mineral gübreler - türleri ve özellikleri

Mineral gübreler - bu, Mendeleev'in neredeyse tüm tablosu, bitkiler üzerinde beslenen ve organik tarımdan daha hızlı ve kapsamlı bir pozitif etkiye sahip olan maddelerdir. Başlıca mineral gübreleri ve özelliklerini dikkate alalım.

Mineral gübrelerin sınıflandırılması

Şartlı olarak, tüm mineral gübreler 2 büyük gruba ayrılabilir:

Bu sınıflandırmaya göre, basit gübreler bileşimde bir bileşene sahiptir, karmaşık gübreler iki veya daha fazladır.

Ana besin elementine bağlı olarak, tüm mineral gübreler aşağıdakilere ayrılır:

1. Nitrik - bitkilerin karasal kısımlarını aktif olarak geliştirmeye yardımcı olur. Her türlü azotlu gübreler, suda ilkbaharda kazmadan bir ay önce toprağa su içinde kolayca çözülür. 4 formu var:

2. Fosforik - çiçekli bitkilerin başlangıcını hızlandırır ve üzerlerinde meyve bağlar. Kazma işlemi sırasında ya sonbaharda ya da ilkbaharda yapılırlar. Bu gübrelerin ayrıştırma periyodu bir buçuk ila iki aydır, suda yetersiz çözünürler. Fosforlu mineral gübrelerin en popüler türleri şunlardır:

3. Potash - mahsul veriminin büyümesini teşvik eder ve hastalıklara karşı direncini arttırır, meyvelerin tadını geliştirir ve raf ömrünü uzatır. Tüm potas gübre su içinde mükemmel çözünür. Nadiren saf formda kullanılırlar, daha çok azot, fosfor ve bazı mikro elementler ile birleştirilirler. En yaygın gübreler potasyum bazlıdır:

Mineral gübreler çok bileşenli karışımları içerir:

Mineral gübrelerin uygulanması

Bu konuda en önemli şey, mineral gübre dozunun uygulanmasının yetkili hesaplanmasıdır. Aktif maddenin konsantrasyonu ve belirli bir bitki için maddelerin dahil edilmesine yönelik tavsiyeler dikkate alınarak üretilmelidir.

Ek olarak, belirli periyotlarda, bitkilerin yapraktan üst giydirmesinin uygulanması için sıvı mineral gübrelerin kullanılması yararlıdır. Ve bazı tür mineral gübreler, örneğin, üre, bir çözelti şeklinde ve kök üst sargısı için kullanılır, çünkü suda çözündüğünde azot, toprağa daha iyi sabitlenir.