Yunan tanrıları

Antik Yunan mitolojisi, insanlık için ve her şeyden önce kültürün gelişmesi için büyük önem taşıyordu. Eski insanlar için çoktancılık karakteristiktir, bu çoktancılıktır. Yunan tanrıları sıradan insanlar gibiydi, çünkü ölümsüzlükleri yoktu ve ahlakları vardı. Sıradan insanların ulaşamadığı en yüksek Olympus dağında yaşıyorlardı. Mitolojide, kaderine ve kaderine önem veren birçok tanrı vardır.

Yunan mitolojisinin önemli tanrıları

Olympus Dağı'ndaki en önemli şey, tanrıların her şeye gücü yeten babası olarak kabul edilen Zeus'du. Rüzgâr, gök gürültüsü, şimşek ve doğanın diğer fenomenleriydi. Bir asadı vardı, bu sayede fırtınalara neden olabilir ve onları rahatlatabilirdi. Diğer önemli tanrılar:

  1. Güneşin Yunan tanrısı Helios , evrende olan her şeyi görebiliyordu, çoğu kez hala herkes tarafından görülebiliyordu. Yunanlılar önemli bilgileri bulmak için ona döndü. Helios'u bir eliyle bir top olan genç bir erkek olarak ve başka bir bereket olarak tasvir ettiler. Dünyanın yedi harikasından biri de Helios'un bir heykeli olan Rodoslu Colossus'tur. Her sabah, dört kanatlı at tarafından çekilen savaş arabasındaki güneş tanrısı, cennete gitti ve insanlara ışık verdi.
  2. Yunan tanrısı Apollo birçok yönden müdahaleydi: tıp, okçuluk, yaratıcılık, ama daha çok ışık tanrısı olarak adlandırıldı. Onun değişmez nitelikleri şunlardır: lir, larva ve mızrap. Hayvanlara gelince, kuğular, kurtlar ve yunuslar Apollon için kutsal sayıldı. Bu tanrıyı her zaman elinde bir yay olan genç bir adam olarak resmediyorlardı, çünkü mükemmel bir atıcı ve bir lirdi. Bu Tanrı'nın onuruna çeşitli tatiller ve festivaller geçti.
  3. Yunan mitolojisindeki rüyalar tanrısı Morpheus . İnsanların hayallerine ve herhangi bir kişinin imgesine nüfuz edebilme yeteneğine sahipti. Güçleri sayesinde uyku tanrısı sesi, alışkanlıkları ve diğer nitelikleri kopyaladı. Morpheus'u tapınaklarında kanatları olan ince ve genç bir adam olarak temsil etti. Elinde bir haşhaş olan yaşlı bir adamın görüntüsünde bu tanrının az sayıda görüntüsü vardır. Morpheus'un değişmez niteliği olan bu çiçek, çünkü lulling özelliklerine sahipti. Bu tanrının arması rüyalar dünyasına bir çift kapısıydı. Bir yarısı fildişi yapılmıştı ve girişi gerçek olmayan rüyalara açtı ve boynuzların diğer yarısı dürüst hayallerden sorumluydu.
  4. Yunan mitolojisinde şifa tanrısı Asklepios'tur . Birçok görüntüde büyük sakallı yaşlı bir adam tarafından temsil edilir. Özniteliği - yılanın etrafına sardığı personel, hayatın sonsuz yeniden doğuşunu sembolize eder. Personelin bu güne ait görüntüsü, tıpın sembolü olarak kabul edilir. Bitkilerin tüm tıbbi özelliklerini biliyordu, ısırıklardan antidotlar keşfetti ve aynı zamanda ameliyat geliştirdi. Asklepios'un onuruna, kesinlikle bir hastanenin bulunduğu birçok kilise inşa edildi.
  5. Yunan ateş tanrısı Hephaestus'tur . Demircinin ticaretinin patronu olarak kabul edildi. Olympus'un diğer tanrılarını kullanan çeşitli ürünler üretti. Hephaestus hasta ve hasta bir çocuk doğdu. Bu yüzden annesi, Hera, onu Olympus'tan attı. Hephaestus ürünleri sadece güçlü değil, aynı zamanda güzel ve maksimum derecede inandırıcıydı. Ateş tanrısını çirkin olarak, ama aynı zamanda geniş omuzlu bir adam olarak resmediyorlardı.
  6. Yunan tanrısı Hades yeraltı dünyasının hükümdarıydı . İnsanlar onu kötülük olarak görmediler ve güçlü bir yaş adamı olarak resmedildi. Büyük bir sakalı vardı. Genel olarak, kardeşi Zeus'a çok benziyordu. Bu tanrının bazı özellikleri vardı. Ana şey görünmezlik veren bir kaskdı. Ellerinde Hades, iki köpeğin kafasıyla iki parmaklı bir çatal veya bir asa düzenledi. Yeraltı krallığının tanrısının sembolü yabani laleler olarak kabul edildi. Bir fedakarlık olarak, Yunanlılar Aida'yı siyah boğalara getirdiler.