Akciğerin pnömofibrozisi - nedir?

Normal vücut çalışmalarında akciğerler neredeyse en önemli rolü oynamaktadır. Bu organın tüm hastalıkları veya içinde meydana gelen değişiklikler daha fazla dikkat gerektirir. Ne olduğu hakkında - akciğerlerin pnömofibrozisi, tamamen sağlıklı insanları bile tanımak zarar vermez. Bu problem herkesi etkileyebilir. Ancak, önceden uyarılırsanız, ona direnmek zor olmaz.

Pulmoner pnömofibroz nedenleri

Akciğerlerin pnömofibrozisi, sağlıklı akciğer dokusunun tedricen bir bağla değiştirilmeye başlandığı durumlarda teşhis edilir. Bu problem akciğerleri daha az elastik yapar, bu da organın etkilenen bölgesinde gaz değiştirme işlevinin ihlaline neden olur.

Büyüyen bağ dokusu, esas olarak distrofik ve inflamatuar süreçlere bağlı olabilir. Sıklıkla, pulmoner pnömofibrozis, invazif ve enfeksiyöz bir tür hastalığın bir sonucu haline gelir:

Arama pnömofibroz da kalıtsal akciğer hastalıkları için etkilidir.

Saldırgan koşullarda çalışan, sürekli olarak toz ve zehirli, zehirli organizma ile temas halinde olan, iyonize radyasyon ve endüstriyel radyasyon ile ara sıra ışınlamaya maruz kalan gazlar problemlere maruz kalmaktadır. Bazı durumlarda hastalık ağır toksik ilaçların kullanılmasının bir sonucu haline gelir.

Akciğerlerin pnömofibrosisi hakkında bilgi edinmenizi ve bu hastalığın kendisinin de olduğunu belirtmek için başka faktörler de söz konusu olabilir:

Hastalığın çeşitleri

İki ana tip pulmoner pnömofibrozis - diffüz ve fokal olarak ayırt edilmesi kabul edilir. Hastalığın lokal (aka - fokal) varyantı akciğer dokusunun ayrı bir alanını kalınlaştırdığında, etkilenen akciğerin hacminde bir azalmaya neden olur. Gaz değişim fonksiyonlarının lokal pnömofibrosisi ve organların mekanik özellikleri ihlal etmez. Akciğerlerin normal olarak havalandırılmayı bıraktığı diffüzün aksine. Hastalığın bu formu daha da zordur çünkü etkilenen organ yoğunlaşır, hacim azalır, yapısı aynı zamanda değişir.

Hastalığın başka çeşitleri de vardır - örneğin, akciğerlerin bazal, lineer, bazal pnömofibrozisi. Hastalığın bazal formu, esas olarak akciğerlerin alt kısımlarını etkiler. Doğrusal pnömofibroz, skarlarla kendini gösterir. Ve radikal, adından tahmin edilmesi kolay olduğu için, akciğerlerin köklerine dayanır.

Pulmoner pnömofibrozisin belirtileri, tanı ve tedavisi

Pnömofibrozu dikkatli bir muayene olmadan tanımak oldukça zordur. Muayene için kayıt olmak, böyle belirtilere dikkat etmelidir:

Çoğunlukla lineer, bazal, bazal veya diğer tip bir pnömofibroz olduğunu göstermek için, X-ışınları Göğüs organlarının Bu muayene, akciğerlerdeki en küçük değişiklikleri bile tespit etmeye ve bunları tümörlerden ayırt etmeye yardımcı olacaktır. Tüm olası hataları dışlamak için birçok uzman, bilgisayar muayeneleri, tomografi için ek yardım için başvur.

Ne yazık ki, pnömofibrozun tek etkili tedavi yöntemi henüz geliştirilmemiştir. Hastalık genellikle kendini göstermez, hasta bunu bilmez ve sonuç olarak herhangi bir tedaviyi kabul etmez. Bu nedenle, akciğerlerin pnömofibrosisin prognozu, hastalığın seyrine bağlıdır. Tanılarının farkında olan aynı hastalar, anti-enflamatuar ve antimikrobiyal ilaçlar alabilir, akciğerlerin iyileşmesine katkıda bulunan bir fizyoterapi prosedürü geçirirler.