Toplumun birey üzerindeki etkisi

Modern toplum yapısal olarak karmaşıktır ve aynı zamanda, tek bir küresel değerler standardı için çaba harcar, farklı kültürlerin ve geleneklerin mirasından etkilenmiş bir mekanizmadır. Bildiğiniz gibi, herhangi bir makro sistem birçok mikro bileşenden oluşur ve toplum bir istisna değildir. Temsilcilerin her biri, bir şekilde ya da bir bütün olarak, bütün "organizmayı" bir bütün olarak geliştirmeye katkıda bulunur, fakat doğada, geri bildirim yasası her zaman hareket eder ve bununla birlikte, toplumun her bireyin kişiliğinin oluşumu üzerindeki etkisi daha az önemli değildir ve en önemli ve temel faktör olup olmadığı.

Nereden geliyor?

Doğduğu andan itibaren herhangi bir kişi, kendi rolünün doğal gelenekler, gelenekler, dini ve kültürel değerler tarafından oynadığı belirli bir sosyal çevreye düşer. Aile, iç daire ve nihayetinde, kabul ettiğimiz dünyanın başlamış olduğu genel kabul görmüş kanonlar, bilinçli bir çağa girer girmez, bizden sonra bizden kalıpladığımız kalıptan nasıl kalıplaşacağız ve sonradan ruhsal ve ahlaki belirleyeceğiz. vektör, geleceğimiz hayatı inşa edeceğiz.

Böylece, toplumun kişiliğin oluşumu üzerindeki etkisi muazzamdır ve bu seviyedeki önemini küçümsemek imkansız değildir. Ama gelecekte, durmuyor. Başkalarıyla etkileşim için bir ya da bir başka seçenek seçerken genel olarak kabul edilen yaşam kurallarına sürekli olarak bakarız ve davranışlarını bu normlara göre objektif bir şekilde değerlendirmeyi deneriz. Böylece toplumun kişiliğe olan etkisi günlerinin sonuna kadar devam ediyor. Toplum yürütebilir ve koroner olabilir. Etiketleri asar, buna göre benzerliklerdeki hiyerarşideki statümüz ve yeriniz belirlenir. Bütün bunlar kişiliğimizin güçlü ve zayıf yanlarını etkiler, koşullara bağlı olarak duruma uyum sağlama yeteneğini geliştirir.

İnan veya anla?

Fakat toplumun kişisel gelişim üzerindeki etkisi sadece bu değil. Farklı kültürel ideolojilerin karışıklığı veya zorla değişim (örneğin, başka bir ülkeye geçme), bireyin kafasında bir dolanma duygusu ve bir kopuştan kaynaklanan bireyin oluşumuna yol açabilir. Değerlerin yeniden değerlenmesi süreci, bir kişinin psikolojik durumu için çeşitli olumsuz sonuçlarla doludur.

Etrafımızdaki çevre, genellikle siyahın ve nerede beyazın, ancak hayattaki bu iki renk arasında, bilindiği gibi, daha fazla renk tonu olduğunu ve topluma karşı toplumun tartışmasız etkisine rağmen, oluşumunda ve daha fazla geliştirilmesinde kendini geliştirmenin derecesine bağlıdır. insan ve içsel uyum ve dürüstlük durumunun yanı sıra çevredeki sosyal çevre ile uzlaşmacı bir etkileşim arzusu.