Bir kişinin sosyal durumu

Bir insanın sosyal statüsü, toplumdaki bir konumun bir kişi tarafından ne kadar işgal edildiğinin bir göstergesidir. Bu mutlaka bir iş tanımı değildir: Bir kişinin durumu cinsiyetine, yaşına, medeni durumuna veya mesleğine bağlı olarak değişebilir. Sosyal merdivenin üzerindeki bu konum sadece bir kişinin yerine işaret etmekle kalmaz, aynı zamanda ona belirli hak ve görevlerle de güç verir. Her toplum için farklı olabilirler.

Sosyal statü nasıl belirlenir?

Her bireyin tek bir sosyal statüye sahip olduğunu düşünmek gerekli değildir. Her birimizin, aynı zamanda, ilgili oldukları sisteme bağlı olarak, aynı anda birkaç hükümleri vardır. Örneğin, bir kadının sosyal durumu çok yönlü olabilir: Örneğin, bir karısı, annesi, kızı, kızkardeşi, şirket çalışanı, Hıristiyan ve bir örgüt üyesi vardır. Bu hükümlerin bütünlüğü bir durum kümesi olarak adlandırılır. Yukarıdaki örnekten, sosyal statüyü neyin belirlediğini görüyoruz: bu medeni durum ve dini görüşler, mesleki faaliyetler ve kişisel ilgi alanlarıdır.

Kural olarak, kişi kendi ana sosyo-psikolojik durumunu belirler, ancak bu, diğer insanların belirlendiği grup tarafından da etkilenir. Buna ek olarak, kişinin sosyal statüsünü değiştirmek mümkündür: Örneğin, yüksek eğitim aldığımızda, bir aile kurduğumuzda, yeni bir iş buldukça, durumumuzu değiştiririz.

Sosyal durumların türleri

Sosyal merdivende iki ana tip insan pozisyonu vardır: kazanılmış ve reçete edilen (doğmuş) sosyal statü. Bunlardan ilki, bir kişinin hayatının gidişatında kazandığı şey ile karakterize edilir: eğitim seviyesi, politik görüş, meslek, vb. Öngörülen sosyal statü, insana doğaya verilen şeydir: milliyet, dil, doğum yeri, vb.

Bununla birlikte, kadınların ve erkeklerin tüm sosyal durumları başkaları tarafından eşit olarak değerlendirilmez. Bazıları prestijli, bazıları ise tam tersi. Prestij hiyerarşisi, belirli bir sosyal işlevin ve o toplumda faaliyet gösteren değer sisteminin gerçek faydası gibi hükümlere bağlıdır.

Ayrıca, çeşitli sosyal statü türleri vardır: kişisel ve grup. Kişisel durum, bir kişinin sürekli olarak etkileşimde bulunduğu küçük bir grup insan seviyesinde bir durumdur. Örneğin, bu grup bir aile, iş gücü veya arkadaş bir şirket olabilir. Kural olarak, kişilik özelliklerine ve çeşitli kişisel niteliklere göre belirlenir.

Grup durumu, bir kişiyi büyük bir sosyal grubun üyesi olarak karakterize eder. Buna bir kişinin durumu da dahildir. Belli bir sınıf, meslek, millet, cinsiyet, yaş vb.

Sosyal statüye bağlı olarak, bir kişi davranışını ayarlar. Örneğin, evde bir adam bir baba ve kocadır ve buna göre davranır. Ve işte o bir profesör ve bir öğretmendir ve buna göre, oldukça farklı davranacaktır. Bir kimsenin kendi statüsünün bir birine veya diğerine ne kadar başarılı bir şekilde karşılık geldiğine bağlı olarak, sosyal rolünü yerine getirme becerisinden bahseder. İşte bu yüzden “iyi uzman”, “kötü baba”, “mükemmel arkadaş” gibi ifadeler var - tüm bunlar bu göstergeyi karakterize ediyor. Bir ve aynı kişi sosyal rolleriyle farklı şekilde baş edebilir, neden bir bakış açısından “kötü” ve öte yandan “iyi” olabilir.