Hayal biçimleri

Hayal gücü, her zaman güncel gerçeklikte bir yeri olmayan, gerçeküstü olan bir şeyi içeren bilginin figüratif bir temsilidir. Hayal gücü, en yakından gerçekliğe - planlamaya, en gerçeküstü - düşlere kadar birçok form alır. Hayal kurma sürecinde, düşünme, hafıza, analiz ve dünya algısının yolu da katılmaktadır.

Hayal Türleri

Psikolojide beş temel hayal gücü vardır:

Bu hayal biçimlerine ek olarak, nadiren bahsedilen başka bir tür vardır - bir düşünce deneyi.

Ana özelliği, bir kişinin gelecekte gerçekliğin yansımasını temsil ettiği bir düşünce sürecidir. Örneğin, bu tür faaliyetler komünizmin ancak dünyanın her ülkesinde kurulduğunda yaşayabileceğini iddia ettiğinde Karl Marx tarafından kullanılmıştır.

Hayal, bir hayal biçimi olarak , kişileştirilmiş, bir son teslim tarihi olmayan gerçek bir olasılıktır. Gerçeklerden rüyamıza, yalnızca iradenin, kararlılığın, eylemin, maksatlılığın ve öz-doğruluğun varlığıyla ayrılırız.

Hayaldeki görüntüler

Hayal, imajlarını üç şekilde üretir:

  1. Aglütinasyon, gerçekte buluşmayan görüntülerin birleştirildiği bir hayal biçimidir. Örneğin, aglütinasyon, bir kadının (yüz ve gövde), balıkların (kuyruğun) ve alglerin (saçların) bir araya getirildiği bir denizkızı görüntüsüdür. Bu yöntem hem yaratıcılıkta hem de bilinçsizce, hayallerimizde kullanılır.
  2. Accent - görüntüde ayrı bir şey vurgulamak.
  3. Tipikleştirme - belirli bir dönemin / halkın karakter özelliklerinin bir çevresi için tipik bir görüntüde bir kombinasyon.