Çatışma psikolojisi

Psikolojide, çatışmalar gibi bir terim, insanlar arasındaki etkileşim çeşitlerinden birini tanımlamak için kullanılır. İletişim ve iletişim sırasında ortaya çıkan çelişkileri yansıtmanıza, ilişkilerde gerginliği göstermenize, insanların amaç ve çıkarlarını ortaya çıkarmanıza izin verir.

Çatışma psikolojisi ve çözüm yolları

Çatışma durumlarında rakiplerin eylemlerine dayanan çeşitli stratejiler vardır. Eylem ilkesi ve sonuç açısından farklılık gösterir.

Çatışma Çözümü Psikolojisi:

  1. Rekabet . Bu durumda muhalifler kendi fikirlerini ve durumun kararını empoze ederler. Önerilen fikir yapıcı ise veya elde edilen sonuç büyük bir grup insan için faydalı ise bu seçeneği kullanın. Genellikle rekabet, uzun tartışmalar için zamanın olmadığı ya da yüksek olasılıklı acınacak sonuçlar doğuran durumlarda kullanılır.
  2. Uzlaşma . Bu senaryo, çatışan taraflar kısmi imtiyazlar vermeye hazır olduğunda, örneğin, taleplerinin bir kısmını düşürmek ve diğer tarafın belirli iddialarını kabul etmek için kullanılır. Psikolojide, rakiplerin hemen hemen aynı fırsatlara sahip oldukları veya karşılıklı çıkarları olduğu anlayışı olduğunda, işteki çatışmaların, ailenin ve diğer kolektiflerin uzlaşmaya vardığı ifade edilmektedir. Başka bir kişi, herşeyi kaybetme riski olduğunda bir uzlaşma sağlar.
  3. Ödevler . Bu durumda, rakiplerden biri kendi konumunu gönüllü olarak terk eder. Farklı nedenlerle motive olabilir, örneğin, onların hakikatlerini anlama, ilişkileri koruma arzusu, çatışmaya ciddi zarar verme veya sorunun anlamsız doğası. Çatışmaların tarafları, üçüncü bir tarafın baskısı olduğunda taviz verir.
  4. Bakım . Bu seçenek, en az kayıpla durumdan çıkmak istediklerinde çatışmadaki katılımcılar tarafından seçilir. Bu durumda karardan değil, çatışmanın ortadan kalkması hakkında konuşmak daha iyidir.